MicroMedia

Kiva tutustua!

Jätä yhteystietosi, niin olemme Sinuun pikaisesti yhteydessä.

Voit valita yhteydenottotavaksi puhelimen tai sähköpostin. Olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavan arkipäivän aikana.
Voit myös soittaa meille maksutta myyntimme numeroon:
+358 800-0-5055


X

Blogi

14.6.2016

ICT-yritysten kohtaamispiste- ja mediakysely – miten ja missä kanavissa ostopäätös syntyy?

MicroMedian ICT-kohtaamispiste- ja mediakyselyn tavoitteena oli selvittää, mistä lähteistä ICT-alan eri toimijat etsivät yritykselleen hyödyllistä tietoa osana hankintapäätöksiään. Selvitys tehtiin toukokuussa 2016 ja siihen osallistui noin 80 henkilöä.

Kyselyn vastaajina oli ICT-alan päättäjiä. Vastaajista suurin osa toimii yrityksen toimitusjohtajana tai liiketoiminnan tai myynnin johdossa. Vastaajat työskentelivät ohjelmistojen, konsultoinnin ja teknologiaan liittyvän toiminnan parissa. Kokoluokalta vastaajat työskentelivät pääosin yli 10, mutta alle 50 henkilöä työllistävissä yrityksissä.

Tutkimuksen tuloksena paljastui useita mielenkiintoisia trendejä ostamiseen liittyen.

LinkedIn ylivoimaisesti seuratuin kanava

Vastaajat seurasivat useita kanavia aktiivisesti:

 • Aktiivisimmin seurattuja kanavia ovat mm. LinkedIn, asiantuntijablogit, newsletterit sekä Twitter
 • Yritysten verkkosivujen merkitys tiedonhakukanavana oli myös keskeinen
 • Vähiten seurattuja olivat Periscope ja Instagram

Hankintapäätöksien tekijät seuraavat sosiaalisen median kanavia aktiivisesti. Tänään asiakkaalla on tiedonhankinnassaan enemmän valinnanvaraa kanavien suhteen kuin koskaan. LinkedIn oli vastaajien keskuudessa ylivoimaisesti seuratuin kanava, 93% vastaajista kertoi seuraavansa sitä aktiivisesti. Asiantuntijablogien (62%), newsletterien (56%) ja jaettujen tutkimusten (53%) korkea sijoitus kertoo siitä, että vastaajat pitivät tärkeänä heille ostopäätöksen kannalta arvoa tuottavaa informaatiota näissä kanavissa ja sisällöissä.

…ja myös tiedonhakuvaiheessa suosituin

Kanavat, joita vastaajat hyödynsivät hankkiessaan tietoa tuotteista ja palveluista:

 • Tärkeimmiksi kanaviksi nousi esille LinkedIn, Twitter sekä Youtube
 • Muita mainittuja lähteitä olivat Google-haut

76% vastaajista hyödynsi LinkedIniä hankkiessaan tietoa ostopäätöstä tehdessään, 33% Youtubea ja 31% Twitteriä. Vastaajat olivat sisäistäneet hyvin sosiaalisen median eri kanavien merkityksen hankkiessaan tietoa ja ymmärsivät etsiä tietoa monipuolisesti useammasta kanavasta.

Perinteiset lehdet porskuttavat verkkolehtien rinnalla

Vastaajat seurasivat lehdistä ja verkkolehdistä aktiivisesti mm. Kauppalehteä, Talouselämää ja Tiviä.

 • Tiviä luettiin verkossa enemmän kuin perinteisenä painettuna lehtenä
 • Muista seurattavista lehdistä esille nousi Helsingin Sanomat perinteisenä sekä verkkolehtenä

Informaatiokanavien moninaistumisesta ja sosiaalisen median noususta huolimatta vastaajat hankkivat tietoa ostopäätöksiinsä vahvasti myös lukemalla lehtiä. Vastaajat seurasivat sekä verkkolehtiä että perinteistä printtiä. Esimerkiksi Kauppalehden verkkoversiota seurasi vastaajista aktiivisesti 78%, Talouselämää 65% ja Tiviä 67%. Perinteisistä lehtiversioista vastaajista Painettua Kauppalehteä seurasi 75% ja Tiviä 41%. Vaikka verkkolehdet olivat siis suosittuja vastaajien keskuudessa, ei perinteisen printtimedian merkitys kanavana ole suinkaan kadonnut.

Sosiaalista mediaa seurataan useimmin

 • Sosiaalista mediaa ja sähköpostilla jaettua materiaalia seurataan useita kertoja päivässä
 • Verkkolehtiä luetaan kerran päivässä

Vastaajat seurasivat erittäin aktiivisesti sosiaalista mediaa, sähköposteja ja verkkolehtiä. 53 % vastaajista kertoi seuraavansa sosiaalista mediaa, 35% sähköpostilla jaettua materiaalia ja 33% verkkolehtiä useita kertoja päivässä. Nämä kanavat olivat siis ostopäätöksen tekijöiden keskuudessa aktiivisimmin seurattuja, joten niihin tuotteistasi tai palveluistasi tuotetun sisällön ja ylipäätänsä informaation merkitys korostuu.

Yrityksen verkkosivut ja asiantuntijablogit tärkeimpiä asiantuntijasisällön lähteitä

Asiantuntijasisällön tärkeimpinä lähteinä vastaajat pitivät:

 • Yritysten verkkosivuja, asiantuntijablogeja sekä asiakasreferenssejä
 • Webcastejä seurattiin vähiten
 • Muista lähteistä mainittiin yritysten newsletterit

Asiantuntijasisältöä hyödynnettiin vastaajien keskuudessa hyvin hankittaessa tietoa tuotteista ja palveluista. Informatiivisten verkkosivujen ja blogien merkitystä ei voi vähätellä: yritysten verkkosivuilta tietoa hankki 94% vastaajista, asiantuntijablogeista 62%. Hyviä asiakasreferenssejä piti tärkeänä asiantuntijasisällön lähteenä 58% – pidä siis huolta, että referenssejä löytyy!

Kollegat avainasemassa ostopäätöksissä

Henkilökohtaiset kontaktit, joita hyödynnetään hankittaessa tietoa tuotteista ja palveluista:

 • Tärkeimpinä kontakteina koettiin kollegat omassa sekä muissa yrityksissä

Hankintapäätöksiin vaikuttavat aina henkilökohtaiset kontaktit – vastaajat hyödynsivät olemassa olevia verkostojaan päätöksiä tehdessään. Erityisesti kollegoita omassa tai muissa yrityksissä arvostettiin vastaajien keskuudessa, 81%:n pitäessä molempia tärkeinä. Voidaan siis päätellä, että kollegoiden kokemuksia arvostetaan ja hyödynnetään tiedonhakuvaiheessa suuresti, siinä missä myyvän yritysten edustajia tietoa etsiessään hyödynsi vain 50% vastaajista ja asiantuntjoita/konsultteja 48%!

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Timo Ulkoniemi
MicroMedia Oy

Takaisin etusivulle