Kasvustrategia

Myynnin ja markkinoinnin
saumaton yhteistyö

Myynnin ja markkinoinnin saumaton yhteistyö

Kilpailu kiristyy ja tarjolla on valtava määrä uusia ratkaisuja palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Markkinoinnille ja myynnille tämä tuo uuden haasteen, miten vastata uuteen tapaan ostaa? Miten palvella aktiivista ostajaa? Markkinoinnin ja myynnin yhteistyö tulee olla entistä saumattomampaa kaikissa ostoprosessin vaiheissa. Markkinoinnin strategioiden ja prosessien kehittäminen vastaa tähän haasteeseen.

Digitalisaatio ja markkinoinnin automatisointi mahdollistavat entistä tehokkaamman markkinoinnin, mutta asettavat organisaatiolle uusia haasteita yhteistoiminnan näkökulmasta.

Tehokas markkinoinnin ja myynnin yhteistyö lähtee yhteisten tavoitteiden asettamisesta ja prosessien yhteen liimaamisesta. Kun markkinoinnilla ja myynnillä on yhteinen määrittely sille, mikä on laatuliidi ja koska se on valmis siirrettäväksi myynnille, ollaan jo oikeassa suunnassa.

Markkinoinnin strategioiden ja prosessien kehittäminen

Meillä on kokemusta siitä, miten roolitus ja prosessit määritellään uudelleen ja miten muutosta tulee johtaa. Autamme määrittelemään markkinoinnin tehtävät ja kehittämään markkinointia niin, että se tukee asiakashankintaa ja asiakkuuksien hallintaa tehokkaasti läpi koko kaupallisen prosessin.

Avullamme kehität arkipäivän asiakkuuden hankintaan liittyviä prosesseja ja konsepteja.

Voittava positio ja ytimekkäät asiakaslupaukset

Kiristyvässä kilpailussa on keskeistä, että erotumme kilpailijoistamme. Kilpailuetumme tulee pohjautua asiakkaiden arvostamiin hyötyihin ja kestää muuttuvassa markkinassa. Lisäksi tarjoamamme hyödyt ja erottavat tekijät tulee kiteyttää kiinnostaviksi ja selkeiksi lupauksiksi.

Relevanttien asiakashyötyjen tunnistaminen ja niihin perustuvien lupausten lunastaminen tuottavat arvoa asiakkaalle, lisäävät kysyntää, takaavat hinnoitteluvoimaa ja vaikeuttavat kopioimista. Kaikille palveluilla ja tuotteilla on löydettävissä ratkaiseva kilpailuetu. Se pitää vain kirkastaa.

Autamme selvittämään nykyisen markkinaposition sekä kilpailijoista erottavan tavoiteposition. Määrittelemme ne draiverit, joilla tavoiteltava positio saavutetaan ja kirkastamme viestit, joilla se kommunikoidaan.

MicroMedian markkinointikonsultointi auttaa yritystäsi löytämään keinot erottautua markkinoilla ja kiteyttää ne asiakaslupauksiksi, joista on vaikea kieltäytyä.

Kiinnostuitko? 

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä