MicroMedia

Kiva tutustua!

Jätä yhteystietosi, niin olemme Sinuun pikaisesti yhteydessä.

Voit valita yhteydenottotavaksi puhelimen tai sähköpostin. Olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavan arkipäivän aikana.
Voit myös soittaa meille maksutta myyntimme numeroon:
+358 800-0-5055


X

Blogi

6.2.2017

Markkinointia, jota talousjohtaja diggaa!

Yrityksen markkinointi on perinteisesti mielletty yhdeksi liiketoiminnan osa-alueeksi, josta huolehtii erillinen markkinointiosasto tai -henkilö. Vuosien myötä se on kuitenkin muuttunut koko yritystä koskevaksi, kiinteäksi arkipäivän asiaksi. Eri yrityksissä markkinointitiimin rooli vaihtelee suuresti. Osassa yrityksissä markkinointitiimi on keskittynyt tunnettuuden rakentamiseen tai tukimateriaalien tuotantoon, osassa kampanjoiden tuottamiseen ja joissain sisältömarkkinoinnin koordinointiin.

Onneksi useassa yrityksessä jo panostetaan myynnin ja markkinoinnin saumattoman yhteistyön rakentamiseen. Pian jokainen meistä tuntee sanat smarketing ja myrkkinointi. Saumaton yhteistyö myynnin ja markkinoinnin välillä on vasta tuloksellisuuden ensi askeleita. B2B markkinoinnin tulevaisuus on eittämättä myyntitavoitteissa johdetussa toiminnassa – Tulosmarkkinoinnissa. Markkinointitiimin kuten koko yrityksen keskeinen tehtävä on jatkossa myyntituottojen kasvattaminen.

Ikuinen vastakkainasettelu – kulu vai investointi

Talousjohtajalle myynti on Se Veturi, joka kiskoo perässään eri tukitoimintojen ja kulujen vaunuja. Markkinointi on ja pysyy vain tukitoimintona, joka synnyttää kuluja. Taloushallinnon rooli mielletään yrityksessä usein kuluhaukaksi, joka tarkkailee ja vahtii kuluja. Tuloslaskelman menopuoli pitää pysyä kurissa ja pienenä, jotta viivan alle jää euroja.

Markkinointijohtajan taivaanrantaa maalailevan esityksen jälkeen CFOlle jää kuva pitkästä matkasta täynnä kuluja ja erilaisia kampanjoita. Matkasta, jonka määränpäästä ei ole tietoa eikä varmuutta. Budjettia laadittaessa markkinoinnin kakkusiivu määritellään edelleenkin usein prosenttiosuutena liikevaihdosta. Kyseistä euromäärän suuruutta tai pienuutta sitten vertaillaan kilpailijan vastaavaan. Saavutetut tulokset ovat harvoin mittareina tai edes huomion kohteena.

Tulosmarkkinointi generoi kasvua

Entäpä jos markkinoinnin voisi suunnitella ja perustella ROIn kautta. Tulosmarkkinointi mahdollistaa yritykselle myyntituottojen tehokkaamman ennustamisen. Tällöin laatuprospektien, tunnistettujen liidien ja kvalifioitujen liidien määrä korreloi suoraan myyntimahdollisuuksiin ja kotiutettuihin kauppoihin. Tulosmarkkinointi ei ole perinteisen B2B-markkinoinnin tapaan turvallisen etäällä liikevaihtotavoitteista, vaan perustuu niihin. Se edellyttää CMOlta paitsi uudelle epämukavuusalueelle laskeutumista myös saumatonta yhteistyötä myyntiorganisaation kanssa. Samalla se hitsaa yhteen koko organisaatiota ja rakentaa vahvaa, asiakaskeskeistä yrityskulttuuria. Organisaatiossa jokainen myy ja markkinoi.

Maailma muuttuu Eskoseni ja yllätys, yllätys…

Tulosmarkkinointi eli myyntitavoitteista johdettu markkinointi perustuu kuten markkinointi aiemminkin työskentelyyn, joka tehostaa asiakashankintaa ja kasvattaa myyntiä. Kohteena voi olla niin uusasiakashankinta kuin nykyasiakkaille suunnattu ristiinmyynti. Erona entiseen tuloskeskeisen markkinoinnin ROI kyetään aina todentamaan toimenpiteittäin. Uudet markkinoinnin automaatiojärjestelmät  vivuttavat vahvasti muutosta.  Ne mahdollistavat liidien hallinnan ja Googlen tehokkaat analytiikka-työkalut tunnistavat potentiaalisen asiakkaan sekä hänen kiinnostuksen kohteensa. Järjestelmät ovatkin mahdollistaneet tulosmarkkinoinnin kehittymisen. Toimiva malli vaatii ehdottomasti tehokkaan integroinnin yrityksen CRM:ään. Tarkkaa suunnittelua, osaamisen johtamista ja investointikuluja, mutta…

emme enää kuule sanottavan: Puolet markkinoinnista menee hukkaan, emme vain tiedä kumpi puoli.

Leena Lagerblom
MicroMedia Oy

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone
Takaisin etusivulle