Tuloksia
datalla ja kohdentamisella

Kohdentaminen ja segmentointi

Kohdistamalla oikean viestin, oikealle päättäjälle, oikeaan aikaan ja oikeassa kohtaamispisteessä saat tehokkaammin tuloksia aikaan.

Segmentointi, kohderyhmämäärittely ja ostopäätöksiin vaikuttavien tahojen tunnistaminen ovat keskeinen osa kaikkea markkinointia. Hyvin toteutettu prospektointi ja päättäjien löytäminen on välttämätöntä tuloksellisessa uusasiakashankinnassa ja nykyasiakkaisiin kohdistettavassa lisämyynnissä. Autamme segmentoinnissa, kohderyhmämäärittelyssä, ostajaprofiilien kuvaamisessa sekä asiakastiedon analysoinnissa.

Haluatko kuulla lisää?