PreSales-
tele­markkinointi

Asiakashankinnan tehostaja ja asiakasymmärryksen kasvattaja.

Pitkä kokemuksemme B2B-telemarkkinoinnista ja keskeisistä toimialoista takaavat asiakaskontaktoinnin laadun. PreSalesimme varmistaa, että kypsät liidit ja yritysten murtokohdat eivät jää havaitsematta. Lisäksi autamme sinua päivittämään yritysprofiileja ja yksittäisten yritysten sijainteja ostopolulla. Soittodata paljastaa myös kohderyhmissä ilmeneviä pienempiä ja suurempia trendejä, joita voidaan hyödyntää sisällön tuotannossa ja kohdistamisessa.

Telemarkkinointipalvelumme tuottaa laatutapaamisia, myyntiliidejä ja asiakastietoa.

Katso video

PreSales

Telemarkkinointipalvelut

Tarvekartoitus

Soittaminen on edelleen paras tapa kerätä tietoa ja tunnistaa asiakkaan ostopolun vaihe.

Tarvekartoituksemme keskittyy asiakaspotentiaalin tilanteen selvittämiseen ja ajankohtaisten tarpeiden tunnistamiseen. Kokoamme arvokasta tietoa yritysten kiinnostusten kohteista ja tulevista tarpeista. Klassisesti tarvekartoitus pohjautuu BANT-malliin, joka ohjaa kartoittamista ja mahdollistaa tehokkaan sekä yhtenäisen tavan koostaa asiakas-statusraportti.

BANT sisältää seuraavat selvitettävät tiedot:
B – Budget  – Tunnistettu budjetoitu hanke
A – Authority – Tunnistettu ja verifioitu päätöksentekijä
N – Need  – Tunnistettu tarve
T – Timeline – aika, jolloin hanke tai tarve konkretisoit

Palvelumme

Me MicroMediassa olemme BANT:n rinnalle kehittäneet uuden tavan koostaa asiakasymmärrystä. Mallimme mahdollistaa syvemmän asiakas-insightin tuottamisen markkinoinnin ja myynnin toimenpiteitä varten.

MicroMedian käyttämä malli: NOITA

Need

Tunnistettu välitön tarve ja alkava hanke

Opportunity

Tunnistettu tai luotu myyntimahdollisuus

Interest

Selvitetyt kiinnostuksen kohteet

Timeline

Ajankohta, jolloin hanke konkretisoituu tai koska kannattaa jatkaa keskusteluita

Authority

Tunnistettu päättäjä ja muut ostopäätökseen osallistuvat vaikuttajat

Liidien kvalifiointi

Varmistamme, että markkinoinnin tuottamat liidit täyttävät asetetut kriteerit, varmistamme laadun ja tunnistamme asiakkaiden aidon kiinnostuksen.

Autamme kvalifioimaan markkinointisi tuottamat liidit – esim. verkkosivuilla aktiivisesti vierailleet, webinaareihin osallistuneet, oppaan lataajat. Avullamme varmistat, että jokainen liidi tulee hoidettua nopeasti. Näin kytket liidit myyntiprosessiin ja markkinoinnin ohjelmiin tehokkaasti.

Palvelumme

Tapaamistuotanto

Myynti tarvitsee tapaamisia potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Soittaminen vaatii myyjiltä resursseja, joten autamme varmistamaan, että myyntiorganisaatioillasi on kalentereissaan riittävä määrä tapaamisia.

Kasvoimme vuonna 2018 26% panostamalla uusasiakashankintaan ja tästä kasvusta puolet on tullut MicroMedian avulla.
Lue lisää...

Palvelumme

Asiakas­tutkimukset

Toteutamme asiakastyytyväisyyskyselyitä ja muita kvalitatiivisia tutkimuksia kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja nopeasti. Autamme suunnittelemaan tutkimusten kysymykset ja tuotamme aina näkemyksellisen tutkimusraportin. Puhelimitse tehtyjen tutkimustemme tuottama lisäarvo on keskeinen syy siihen, että moni asiakkaistamme teettää niitä meillä säännöllisesti vuosittain.

Palvelumme

Miksi liidien hallinta on jopa tärkeämpää kuin niiden hankinta?

Useat B2B-markkinoijat laittavat kaiken tarmonsa uusien liidien hankintaan, minkä johdosta jo luotujen kontaktien hyödyntäminen unohtuu. Mikäli myyjien oletetaan hallitsevan oman myyntinsä pipelinea, tulee markkinoijien vastaavasti hallita omaa liidi- kantaansa.

Lataa oppaamme jossa esittelemme miksi liidien hallinta on tärkeää ja miten sitä toteutetaan. Esittelemme oppaassa mm. telemarkkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin roolin liidienhallinasta ja miten voit tehostaa omaa liidien hallintaasi.

Micromedia Ppas LiidienHankinta Page 01