Epäreilua kilpailuetua asiakasymmärryksellä

Miten hyödynnät asiakasymmärrystä B2B-myynnissä?

Asiakasymmärryksellä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että yritys ymmärtää asiakkaittensa tarpeita. Markkinoinnin ja myynnin keskeinen onnistumisen mittari on se, kuinka hyvin pystymme auttamaan asiakasta saavuttamaan tavoitteensa tai ratkaisemaan ongelmansa. Siksi asiakasymmärrys kytkeytyy vahvasti asiakkaan liiketoiminnan käyttäytymismallien ymmärtämiseen ja tuntemiseen.

Tässä oppaassa keskitytään asiakasymmärryksen hyödyntämiseen myynnin tehostamisessa B2B-asiantuntijaliiketoiminnassa. Asiakasymmärryksen kasvattaminen on jatkuva prosessi, joka vaatii niin markkinoinnilta kuin myynniltäkin yhteiset pelisäännöt, tavoitteet ja kokonaisuutta tukevat työkalut.

Täytä lomake ja saat sähköpostitse linkin oppaaseen.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Katso muita oppaitamme