Osoite­pankki

Rekisteriseloste

Rekisterin nimi

MicroMedia Osoitepankki

Rekisterinpitäjä

Nimi: MicroMedia Oy
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Osoite: Bulevardi 21, 00180 Helsinki
Puhelin:  0800 05055 MicroMedian asiakaspalvelu
Sähköposti:  info@micromedia.fi MicroMedian asiakaspalvelu

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Timo Häkkinen, toimitusjohtaja

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt

MicroMedian asiakaspalvelu, sähköposti: info@micromedia.fi, puh: 0800 0 5055

Rekisterinpitäjän toimiala

Yhtiön harjoittaa elinkeinona ammattimaista markkinointipalvelutoimintaa sekä markkinointitietokantatoimintaa.

Toiminnassa käytettävä rekisteri

MicroMedian ylläpitämä Osoitepankki, joka sisältää markkinointitarkoituksiin käytettäviä henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä. Päättäjillä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöitä, jotka asemansa perusteella tekevät työtehtäviinsä kuuluvia päätöksiä työnantajansa nimissä ja lukuun.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksena tarjota yrityksille rekisteritietoa myyntiin, markkinointiin ja  muihin osoitteellisiin lähetyksiin (esim. asiakastutkimus), sekä yritysten omaan asiakashallintaan, kuten asiakasrekisterin päivittämiseen. Tietoja luovutetaan tässä tarkoituksessa.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja rekisterissä olevista tietoryhmistä

Rekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä tai asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa toimessa: henkilön etu- ja sukunimi, titteli, vastuualueet ja työyhteystiedot (toimipisteen käynti- ja postiosoite, sähköpostiosoite, yritykseen vaihteen puhelinnumero). Rekisteri sisältää tietojen käsittelykiellon kieltoa pyytäneiden henkilöiden osalta.

Rekisteri sisältää tietoja Suomessa toimivista yrityksistä ja julkisista organisaatioista, kuten nimitiedot, y-tunnukset, yhteystiedot (käynti- ja postiosoitteet, puhelin, www-osoite, sähköpostiosoitteen muoto) sekä taustatiedot (mm. toimiala, henkilökuntaluokka ja liikevaihtoluokka).

Tietojen luovutus

Rekisteristä luovutetaan tietoja niille, jotka tarvitsevat tietoja lähettääkseen rekisteröidylle tämän työtehtäviin kuuluvaa markkinointiviestejä ja tiedotteita. Tietoja voi käyttää myös asiakas- tai markkinatutkimukseen ja asiakasrekisterin päivittämiseen.

Tietojen käytön ehdoista sovitaan asiakassopimuksissa ja käyttöehdoissa. Tietoja luovutetaan sähköisinä tiedostoina. Tietoja käyttävät velvoitetaan ilmaisemaan osoitelähde osoitteellisissa lähetyksissään.

Kielto-oikeus

Rekisteröity voi kieltää tietojen käsittelemisen suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä kieltää tietojen luovuttamisen sähköpostitse tehtävää yhteydenottoa varten.

Kiellon voi ilmoittaa ottamalla yhteys MicroMedian asiakaspalveluun.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisteriä ylläpidetään MicroMedian omalla palvelimella,  omissa tiloissa ja sisäverkossa turvallisen päätelaiteyhteyden avulla. Palvelinlaitteisto ja sisäverkko on suojattu palomuurilla. Järjestelmien operointi on MicroMedian vastuulla.

Tietovarastot varmistetaan päivittäin.

Käytön valvonta

MicroMedian käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, joiden perusteella käyttäjät tunnistetaan. Henkilöstölle on määritelty eri tasoiset käyttäjävaltuudet. Henkilöstö on perehdytetty lainsäädäntöön.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä henkilötietolain mukaisesti. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Tietojen luovutus EU-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU-maiden ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Tietolähteet

Organisaatio- ja henkilötietoja kerätään  suoraan organisaatioilta ja näissä työskenteleviltä henkilöiltä. Lisäksi tietolähteitä ovat lehdistö ja muut julkiset lähteet, yritys- ja yhteisötietojärjestelmät, kaupparekisteri sekä Suomen asiakkuusmarkkinointiliiton markkinointikieltorekisteri.