Vastuullisuus

MicroMedian ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vaikutus

Johdanto

Meidän arvojamme ohjaavat sosiaalinen vastuullisuus, ympäristövastuullisuus ja taloudellinen vastuu. Uskomme ihmisten merkitykselliseen vuorovaikutukseen, kestävään kehitykseen ja pitkäjänteiseen menestykseen. Yhdessä rakennamme parempaa maailmaa, luoden arvoa asiakkaillemme, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Tervetuloa mukaan matkaamme kohti vastuullisempaa tulevaisuutta!

Ihmiset
Henkilöstön hyvinvointi ja kehittäminen. Turvalllinen työympäristö.
Ympäristö
Hiilijalanjäljen vähentäminen ja kierrätys. Innostaminen kestäviin valintoihin. Ympäristötietoisuus.
Talous
Taoudellinen vakaus ja kannattavuus vastuullisella taloudenpidolla. Asiakkaidemme taloudellinen menestys ohjenuorana.
Previous slide
Next slide

Ympäristöystävällisyys

Ympäristövastuullisuus on elintärkeä osa meitä. Pyrimme vähentämään hiilijalanjälkeämme, edistämään kierrätystä ja kestäviä materiaaleja. Haluamme innostaa kestäviin valintoihin ja herättää ympäristötietoisuutta. Yhdessä voimme rakentaa kestävämpää tulevaisuutta luovuuden ja kestävyyden kautta.

MicroMedia toimii myös kampanjayhteistyössä Baltic Sea Action Groupin kanssa Itämeren tilan parantamiseksi.

Ihmiset

Olemme sitoutuneet tärkeimpään voimavaraamme – henkilöstöön – vastuullisesti ja kestävästi. Olemme toteuttaneet useita toimenpiteitä, jotta voimme varmistaa henkilöstömme hyvinvoinnin ja kehittymisen.

Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on varmistaa, että työntekijämme kokevat olevansa tärkeä osa organisaatiotamme. Olemme panostaneet avoimeen ja selkeään viestintään, joka auttaa työntekijöitämme ymmärtämään, miten heidän työnsä vaikuttaa organisaatiomme toimintaan ja tavoitteisiin.

Toinen tärkeä toimenpide on henkilöstön kouluttaminen ja kehittäminen. Kannustamme henkilöstöämme hankkimaan uusia taitoja ja kehittämään osaamistaan, jotta he voivat edistää urakehitystään organisaatiossamme.

Lisäksi olemme panostaneet henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Meillä on käytössä kattava työterveyshuolto sekä järjestämme yhteisiä vapaa-ajan juhlia ja aktiviteetteja. Pyrimme myös edistämään henkilöstön tasapainoista työ- ja vapaa-aikaa.

Olemme sitoutuneet luomaan työyhteisöllemme psykologisesti turvallisen ympäristön. Arvostamme henkilöstöä kasvumme aikaansaamiseksi. Huolehtimalla henkilöstöstämme, huolehdimme myös yrityksemme menestyksestä.

Talous

Taloudellinen vastuu on meille olennaista. Tavoittelemme taloudellista vakautta ja kannattavuutta vastuullisella taloudenpidolla. 

Yrityksemme talous-, palkka- ja henkilöstöasioissa noudatetaan aina yritystoiminnasta säädettyjä lakeja ja niiden liittojen sekä yhdistysten ohjeistuksia, joihin kuulumme. Olemme Asiakkuusmarkkinointiliiton ja Suomen Yrittäjien jäsenyritys. Varmistamme aina, että palveluittemme tuottamisessa ja asiakkaittemme yritys- ja henkilötietojen käsittelemisessä noudatetaan lakeja, säännöksiä ja GDPR:n mukaisia ohjeistuksia.

Vastaamme siitä, että taloudellinen raportointi on toteutetaan aina ajallaan ja verotukseen liittyvät tehtävät hoidetaan verottajan ohjeistusten mukaan aina täysin lakeja noudattaen. Huolehdimme oman liiketoimintamme kannattavuudesta ja tuottavuudesta siten, että muut yritysvastuumme osa-alueet toteutuvat. 

Asiakasyrityksillemme tarjoamme vain niitä toimenpiteitä, joiden tiedämme edistävät niiden taloudellista menestystä.