Kehitys­ohjelmat

Strategiat ja prosessit luovat perustan systemaattiselle toiminnalle.

Kilpailu kiristyy ja tarjolla on valtava määrä uusia ratkaisuja palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Markkinoinnille ja myynnille tämä tuo uuden haasteen, miten vastata uuteen tapaan ostaa? Miten palvella aktiivista ostajaa? Markkinoinnin ja myynnin yhteistyö tulee olla entistä saumattomampaa kaikissa ostoprosessin vaiheissa.

Autamme määrittelemään ja dokumentoimaan toimintamallit, jotka yhdistävät markkinoinnin ja myynnin saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Markkinoinnin strategioiden ja prosessien kehittäminen

Meillä on kokemusta siitä, miten roolitus ja prosessit määritellään uudelleen ja miten muutosta tulee johtaa. Autamme määrittelemään markkinoinnin tehtävät ja kehittämään markkinointia niin, että se tukee asiakashankintaa ja asiakkuuksien hallintaa tehokkaasti läpi koko kaupallisen prosessin. Avullamme kehität arkipäivän asiakkuuden hankintaan liittyviä prosesseja ja konsepteja.

Strategiat

Pärjätäkseen markkinalla on tärkeää, että erotutaan kilpailijoista. Kilpailuedun tulee pohjautua asiakkaiden arvostamiin hyötyihin ja kestää muuttuvassa markkinassa. Lisäksi tarjottavat hyödyt ja erottavat tekijät tulee kiteyttää kiinnostaviksi ja selkeiksi asiakaslupauksiksi.

Relevanttien asiakashyötyjen tunnistaminen ja niihin perustuvien lupausten lunastaminen tuottavat arvoa asiakkaalle, lisäävät kysyntää, takaavat hinnoitteluvoimaa ja vaikeuttavat kopioimista. Kaikille palveluilla ja tuotteilla on löydettävissä ratkaiseva kilpailuetu. Se pitää vain kirkastaa.

Autamme selvittämään nykyisen markkinaposition sekä kilpailijoista erottavan tavoiteposition. Määrittelemme ne draiverit, joilla tavoiteltava positio saavutetaan ja kirkastamme viestit, joilla se kommunikoidaan.

Autamme yritystäsi löytämään keinot erottautua markkinoilla ja kiteyttää ne asiakaslupauksiksi, joista on vaikea kieltäytyä. Luomme kilpailuetutekijöistä johdetun markkinointistrategian, jolla saavutat kasvutavoitteesi.

Palvelut

Prosessi­kehitys

Useat B2B-markkinoijat laittavat kaiken tarmonsa uusien liidien hankintaan, minkä johdosta jo luotujen kontaktien hyödyntäminen unohtuu. Mikäli myyjien oletetaan hallitsevan oman myyntinsä pipelinea, tulee markkinoijien vastaavasti hallita omaa liidikantaansa.

Liidien hallinta ja niistä huolta pitäminen on tärkeää, koska vain harva asiakas on valmis tekemään ostopäätöksen tässä ja nyt. Liidien tuottaminen nähdään ensisijaisesti markkinoinnin tehtävänä, mutta onnistuakseen liidien hallinta vaatii suunnitelmallista yhteistyötä myynniltä ja markkinoinnilta.

Autamme määrittämään prosesseja, joilla varmistetaan että yksikään liidi ei huku järjestelmiin, vaan liidit kulkeutuvat läpi koko kaupallisen prosessin asiakasymmärrystä kasvattaen.

Lataa liidien hallintaa käsittelevä oppaamme.

Palvelut

Markkinointi­automaatio

Markkinoinnin automaatio yhdistää markkinoinnin ja myynnin saumattomaksi prosessiksi.

Markkinointiautomaatiojärjestelmään kuuluu tyypillisesti sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median markkinoinnin, sähköpostimarkkinoinnin työkalut sekä laskeutumissivujen julkaisemiseen ja verkkosivujen analysointiin tarvittavat työkalut.

Oikein toteutettuna markkinoinnin automaation avulla on mahdollista kerätä tietoa asiakkaan käyttäytymisestä ja toteuttaa personoitua viestintää oikea-aikaisesti, automatisoidusti ja mitattavasti.

Olemme hyödyntäneet markkinointiautomaatiojärjestelmiä jo usean vuoden ajan. Meillä on kokemusta HubSpotista, Eloquasta ja kotimaisesta Vinestä. Sertifioitu osaamisemme takaa, että kykenemme auttamaan sinua joustavasti automaatiojärjestelmien käyttöönotossa ja ylläpidossa.

Palvelumme