Ostoaietieto auttaa löytämään oikeat asiakkaat oikeaan aikaan

Ostoaietiedon systemaattinen kerääminen tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kohdentaa myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä entistä tarkemmin

B2B-myyntiorganisaatioiden perinteiset mittarit pohjautuvat aktiviteettien määriin ja euroihin. Siksi suuri osa myynnin asiakaskohtaamispisteistä kerätystä tiedosta jää hyödyntämättä. Ei ole mittareita, kannustimia tai edes riittäviä CRM-työkaluja vaikkapa hanke- tai sopimuskausitietojen tunnistamiseksi ja kirjaamiseksi. Tällaisen ostoaietiedon systemaattinen kerääminen tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kohdentaa myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä entistä tarkemmin ostoprosessin vaiheiden mukaisesti.  Ensimmäinen kehitysaskel onkin myynnin mittareiden ja CRM-prosessien muuttaminen tukemaan ostoaietiedon keräämistä ja hyödyntämistä.

Perinteisesti ostoaietietoa on kerätty markkinoinnin kohtaamispisteissä. Itse näen, että kartoituspuheluissa ja asiakastapaamisissa kerätty kvalitatiivinen haastattelutieto täydentää oivallisesti edellisiä. Ostoaietiedon avulla voidaan toteuttaa ABM-toimenpiteitä, jotka parantavat asiakaskokemusta, sillä asiakkaat saavat juuri heitä kiinnostavaa tietoa, toteaa asiakasjohtaja Kimmo Luoma.

Modernit teknologiat, kuten tekoäly ja koneoppiminen, mahdollistavat kvalitatiivisen ostoaietiedon laajemman analysoinnin tunnistamalla piilotettuja käyttäytymismalleja ja ostajapersoonia sekä ennustamalla tulevia ostopäätöksiä. MicroMedia tarjoaa kattavan valikoiman palveluita, jotka auttavat yrityksiä keräämään ja hyödyntämään ostoaietietoa tehokkaasti. Keräämme ostoaietietoa myös digitaalisista kanavista hyödyntäen esimerkiksi www-sivuston vierailija-analytiikkaa, markkinointiautomaation liidipisteytysmalleja ja sosiaalisen median kuunteluun käytettäviä työkaluja. Toteutamme markkinointia, joka on räätälöity erityisesti niille asiakassegmenteille, jotka ovat osoittaneet ostopotentiaalia. Ostoaietiedon avulla yritykset voivat kehittää tehokkaampia strategioita ja kohdentaa viestinsä oikeille yleisöille, kertoo strategiajohtaja Joona Kapanen.

Haluathan optimoida myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet?

Olisiko myyntinne tehokkaampaa, jos tuntisitte prospektiyrityksenne päätöksentekijät ja tietäisitte, milloin hankintapäätökset tehdään? B2B-yritysten pitkät ja monimutkaiset ostoprosessit vaativat tarkkaa ja ajantasaista tietoa asiakkaiden hankkeista, tarpeista, aikatauluista ja valintakriteereistä. 

Tarjoamme nyt veloituksetta 1,5 tunnin analyysin (1 h workshop + 30 min purku), jossa auditoimme yrityksesi nykytilan ostoaietiedon keräämisen ja hyödyntämisen osalta.

Mitä analyysi sisältää?

  • Nykytilan kartoitus: Arvioimme, miten ja missä laajuudessa yrityksesi kerää ostoaietietoa sekä miten se dokumentoidaan CRM-järjestelmään.
  • Tiedonkeruun tehokkuus: Tutkimme, ovatko käytössä olevat mittarit, työkalut, menetelmät (esim. kartoituspuhelut, CRM-kirjaukset, digitaalisten medioiden analytiikka) riittävän kattavia ja tehokkaita ostoaietiedon keräämisessä.
  • Data-analyysin tarkkuus: Analysoimme, kuinka hyvin yrityksesi hyödyntää moderneja teknologioita, kuten tekoälyä ja koneoppimista, tunnistaakseen piilotettuja käyttäytymismalleja
  • ABM-strategioiden toteutus: Arvioimme, miten hyvin yrityksesi toteuttaa Account-based marketing -toimenpiteitä ostoaietiedon perusteella
  • Suositukset ja kehitysehdotukset: Tarjoamme konkreettisia suosituksia ja kehitysehdotuksia ostoaietiedon keräämisen ja hyödyntämisen parantamiseksi. Näihin kuuluvat muun muassa CRM-prosessien ja myynnin mittareiden optimointi sekä uusien teknologioiden käyttöönotto.

Varaa ilmainen analyysi nyt ja vie myynti- ja markkinointistrategiasi uudelle tasolle!