Markkinointia palveluna

Miksi investoida siihen?

Markkinointia palveluna (MaaS) on yrityksille, joilla ei ole aikaa tai osaamista ylläpitää yrityksen kaikkia markkinoinnin toimenpiteitä itse. Kun markkinoinnin halutaan tuottavan tulosta, se vaatii valtavan määrän erilaista osaamista ja kokemusta. Kukaan yksittäinen henkilö ei hallitse suvereenisti digitaalisen markkinoinnin kokonaisuutta, sisällöntuotantoa, graafista suunnittelua, markkinoinnin strategiaa tai vaikkapa mediamainontaa. Tämän lisäksi ammattilaisen hyödyntäminen varmistaa korkean laatutason, ja kokemus tuottaa tuloksia.

Onnistunut markkinointi vaatii suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta, mutta ennen kaikkea saavutettujen tulosten seurantaa sekä niistä oppimista. Markkinoinnin päätöksiä on tehtävä data-vetoisesti, jotta maksimoidaan markkinoinnin onnistuminen tavoitteiden mukaisesti – tuloksia niin että tuntuu.

Mitä kaikkea MaaS sisältää?

Markkinoinnin ulkoistamisen voi tehdä kokonaan ja/tai palvelu- / tuotekohtaisesti. Se sisältää markkinoinnin suunnittelun, markkinoinnin toteutuksen sekä markkinoinnin tulosten seurannan ja optimoinnin. 

Yhdellä palvelulla saat käyttöösi useista eri ammattilaisista koostuvan tiimin.

Projektin johdosta vastaa asiakkaalle nimetty asiakkuusjohtaja, joka suunnittelee, valvoo ja organisoi tekemistä tiimin ja asiakkaan välillä. Tiimi koostuu yleensä digimarkkinoinnin ammattilaisesta, copywriterista, graafisesta suunnittelijasta ja kokeneesta strategista.

Ulkoistaminen aloitetaan sopimuksella, jossa määritellään sopimuskausi sekä muut ehdot. Seuraavaksi varmistetaan, että yrityksen markkinointistrategia on linjassa yrityksen strategian kanssa ja tämän pohjalta luodaan yhteinen markkinointisuunnitelma sisältöjen, aikataulujen, kanavien, budjettien, tavoitteiden, kohderyhmien, yms. osalta. Markkinointisuunnitelmaa noudatetaan ja ylläpidetään yhteisesti yhteistyön aikana.

mika on konversio micromedia2

Markkinointia palveluna räätälöidään tavoitteiden mukaan

Asiakkaillamme voi olla hyvin erilaisia tavoitteita markkinoinnin ulkoistamisen osalta. 

Yksi hakee kasvua verkkokaupalle, toinen enemmän ja parempia liidejä verkkosivujen kautta, kolmas keskittyy tunnettuuden ja asiantuntijamielikuvan nostattamiseen tai vaikkapa uusasiakashankinnan kasvuun. Olipa tavoitteesi mikä tahansa, markkinoinnin ostaminen palveluna tuo yrityksellesi osaamista ja tuloksia mitattavasti.

Mitä yrityksesi saa ostamalla markkinointia palveluna?

Yleisesti ottaen, alussa päivitämme yrityksen markkinointisuunnitelman ja määrittelemme selkeät tavoitteet, jotka ohjaavat tekemistämme. Tämän jälkeen määritämme työn laajuuden ja aikataulut. Eli mitä toteutamme milloinkin sekä miten tulokset raportoidaan ja käydään läpi. Markkinoinnin ostaminen palveluna tarkoittaa sitä, että saat kaiken markkinointiin tarvitsemasi kiinteällä kuukausihinnalla.

Tavoitteista riippuen tämä voi tarkoittaa erilaista sisällöntuotantoa ja kampanjointia niiden ympärillä. Markkinoimme tuottamiamme sisältöjä monikanavaisesti eri medioissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ladattavien oppaiden, esitteiden, blogien, referenssien kirjoittamista ja taittoa. Markkinointia toteutamme asiakkaille hyödyntämällä sosiaalista mediaa, Googlea, natiivikampanjoita, erilaista printti- ja display-kampanjoita, joita kohdennamme tarkasti kohderyhmän päättäjille.

Lisäksi ylläpidämme asiakkaan verkkosivuja ja päivitämme niitä tarpeiden mukaisesti. Tuotamme myös laskeutumissivustoja, webinaareja, videoita ja teemme sähköpostimarkkinointia.

Markkinoinnin ostaminen palveluna on helppoa, koska toteutamme vain niitä toimenpiteitä, jotka tukevat tavoitteeseen pääsyä ja tuottavat tuloksia. Yhteisen suunnitelman mukaisesti kuukausittaiset toimenpiteet voivat vaihdella, mikä tuo joustoa sopimusmalliin. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisenä kuukautena keskitymme yleensä markkinointisuunnitelman tekemiseen ja markkinoinnin perusasioiden kuntoon laittamiseen, sisältäen muun muassa sosiaalisen median tilit, hakusanamainonnan, hakukoneoptimoinnin (SEO) ja sisältömarkkinoinnin. Tämän jälkeen toimenpiteet jaksotetaan markkinoinnin vuosikelloon eri teemojen ja sisältöjen ympärille.

MaaS-case esimerkki

Tässä esimerkki mitä keskimääräinen
asiakas saa meiltä kuukauden aikana.

Huolehdimme asiakkaan Google-mainonnasta ja Google-näkyvyyden kehittämisestä. Tuotamme yhden uuden sisällön per kuukausi. Sisältö voi olla esimerkiksi blogi, video, opas, case study, infograafi tai vaikkapa kevyt laskeutumissivusto. Huolehdimme sisällön markkinoimisesta markkinointibudjetin ja tavoitteiden mukaisesti eri kanavia hyödyntäen. Lisäksi teemme uuden sähköpostisuoran joka kuukausi valitulle kohderyhmälle ja teemme kuukausittain neljä sosiaalisen median päivitystä per kanava.

Ylläpidämme myös dashboard-näkymää, josta markkinoinnin tulokset voidaan arvioida reaaliajassa ja seurata miten markkinointi tuottaa tuloksia. Lisäksi hallitsemme liidejä ja ohjaamme niitä myynnille erilaisia työkaluja hyödyntäen.

Markkinoinnin
ulkoistaminen on
kustannustehokas
investointi

Markkinoinnin ulkoistaminen MicroMedialle on yrityksellesi taloudellisesti järkevää. Jokaisen yrityksen tarpeet ovat ainutlaatuisia, mutta yleisesti ottaen MicroMedian markkinointia palveluna -investoinnin kulut ovat asiakkaalle keskimäärin 3500-6000 euroa kuukaudessa. 

Tämä on yrityksille yleensä aina edullisempaa, kuin yhden oman työntekijän palkkaaminen. Ja ennen kaikkea tuloksellisempaa.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Älä kysy meiltä, kysy asiakkailtamme

Asiakkaamme ovat kasvujanoisia B2B-yrityksiä eri toimialoilta.